Kontakt

Przedsiębiorstwo Prywatne LEDAR Sp. z o.o.

Numer telefonu

Lokalizacja

35-212 Rzeszów, ul.Myśliwska 49

Email

biuro@ledar.rzeszow.pl

NIP: 813-03-34-235
REGON: 005130180
BDO: 000079134
Nr KRS: 0000055718
Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Bank: EXPRESS BANK Spółdzielczy w Rzeszowie
Nr 73 9176 1048 2001 0001 4531 0001
Kapitał zakładowy: 51000 zł w całości wpłacony

Formularz Kontaktowy
Proszę wypełnić wymagane pola.